دهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري

يكي از رويدادهاي مهم آموزش پزشكي، همايش كشوري آموزش علوم پزشكي و جشنواره آموزشي شهيد مطهري است كه هر ساله مصادف با بزرگداشت روز استاد برگزار ميگردد. لذا از تمامي اعضاي محترم هيئت علمي درخواست مي گردد  فرآيندهاي آموزشي خويش در حيطه هاي مختلف جشنواره آموزشي شهيد مطهري را حداكثر تا 20 دي ماه به آدرس ايميل jashnvareh.sums@yahoo.com ايميل نمايند. لازم به ذكر است تاريخ فوق الذكر به هيچ وجه قايل تمديد نخواهد بود. در صورت بروز هرگونه مشكل، با سركار خانم قنواتي (مسئول دبيرخانه دهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري) به شماره تلفن 07132333064 داخلي 2317 تماس حاصل فرماييد.


حيطه هاي دهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري:
aicongoli.gifتدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي
aicongoli.gif
ياددهي و يادگيري

aicongoli.gif ارزشيابي آموزشي (دانشجو، هيئت علمي و برنامه)
aicongoli.gif مديريت و رهبري آموزشي
aicongoli.gif يادگيري الكترونيكي
aicongoli.gifطراحي و توليد محصولات آموزشي


فراخوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشكي

فرم ارسال خلاصه فرآيند دهمين جشنواره شهيد مطهري

راهنماي نگارش فرايندهاي آموزشي دهمين جشنواره شهيد مطهري

مهلت ارسال خلاصه مقالات هجدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي نهايتاً 95/11/15 مي باشد. جهت بارگذاري خلاصه مقالات خود به پرتال meduc18.behdasht.gov.ir مراجعه نموده و پس از عضويت در سامانه اقدام نماييد. لازم به ذكر است خلاصه مقالاتي پذيرفته خواهند شد كه متن كامل آنها جهت بارگذاري نيز آماده باشد.  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-22 12:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ