نهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري

يكي از رويدادهاي مهم آموزش پزشكي، همايش كشوري آموزش علوم پزشكي و جشنواره آموزشي شهيد مطهري است كه هر ساله مصادف با بزرگداشت روز استاد برگزار مي گردد. لذا از تمامي اعضاي محترم هيئت علمي درخواست مي گردد  فرآيندهاي آموزشي خويش در حيطه هاي مختلف جشنواره آموزشي شهيد مطهري را حداكثر تا اول بهمن ماه به آدرس ايميل jashnvareh.sums@yahoo.com ايميل نمايند. لازم به ذكر است تاريخ فوق الذكر به هيچ وجه قايل تمديد نخواهد بود. در صورت بروز هرگونه مشكل، با سركار خانم قنواتي (مسئول دبيرخانه نهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري) به شماره تلفن 07132333064 داخلي 2317 تماس حاصل فرماييد.


حيطه هاي نهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري:
aicongoli.gifتدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي
aicongoli.gifروش ها و تكنيك هاي آموزشي
aicongoli.gifسنجش، ارزشيابي و اثربخشي آموزشي
aicongoli.gifمرجعيت، رهبري و مديريت آموزشي
aicongoli.gifمشاوره و راهنمايي و فعاليت هاي فزهنگي و امور تربيتي و اجتماعي
aicongoli.gifمحصولات آموزشي


فرم ارسال خلاصه فرآيند نهمين جشنواره شهيد مطهري


جدول زمان بندي نهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-3 9:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ