فرايندهاي برتر درون دانشگاهي -  سال 1387

 

1. سازمان دهي آموزش مهارتهاي عملي ضروري دانشجويان دكتر مهوش عليزاده نائيني و همكاران   

 

2. طراحي دوره آموزش مهارتهاي ارتباطي با تلفيقي از الگوهاي مهارتي دكتر سيد ضياء الدين تابعي، ليلا بذرافكن، دكتر محمدرضا دهقاني، دكتر ميترا اميني، دكتر جواد كجوري، دكتر محبوبه صابر

 

3. برنامه آموزش مرور سريع Rapid review جهت امتحانات پيش كارورزي دكتر جواد كجوري، دكتر ميترا اميني، دكتر محمدرضا دهقاني، ليلا بذرافكن، دكتر محبوبه صابر

 

لازم به توضيح است اين سه  فرآيند در مرحله كشوري نيز حائز مقام برتر شدند.

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-30 17:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ