چهارمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري

 

motaharijeld4.jpg

15 فرایند برتر درون دانشگاهی راه یافته به مرحله کشوری و 2 فرایند برگزیده کشوری(قابل دانلود) pdf

عناوين فرايند آموزشي مطلوب درون دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال 1390

حيطه روشهاي نوين آموزشي   

دكتر جواد كجوري، دكتر ميترا اميني، زهرا كريميان، فرهاد لطفي، دكتر محمدرضا دهقاني، ليلا بذرافكن، حجت الاسلام عباس قدس 

دكترکامیار زمردیان،  دكتر محمد پروا، ایمان احراری،  ثمر توانا، کاملیا حمیری، دكترکیوان پاک شیر، دكتر پیمان جعفری، دكترعلی صحراییان

 زهرا كريميان ، دكتر جواد كجوري، دكتر ميترا اميني، فرهاد لطفي، دكتر محمدرضا دهقاني، ليلا بذرافكن، دكتر محبوبه صابر 

دكتر مانوش مهرابي،  دكتر مجيدرضا فرخي 

دکتر مهتاب معمارپور، لیلا بذرافکن 

دكتر علي اكبر نكوئيان ، دكتر معصومه امام قريشي ، دكتر محمد رضا پنجه شاهين،  دكتر حسين ميرخاني ، دكتر فائقه بهاءالديني بيگي ، دكتر ليلا معزي ، دكتر مريم پاك فطرت، دكتر  ميترا بصيرت نيا، دكتر كامران آقا صادقي، دكتر علي زماني، دكتر محمود حقيقت ، دكتر محمد حسين دباغ منش، دكتر زهره كرمي زاده ، دكتر امير احمد مستغني،  دكتر مريم كاشف ، دكتر سهيلا آل ياسين ، دكتر محمد علي نظري نيا، دكتر عبدالواهاب البرزي ، دكتر علي رخشان، دكتر علي جواد پور ،دكتر سرور اينالو، دكتر آرش فربود، دكتر معصوم معصوم پور، دكتر محمد رضا بردبار، دكتر نرگس پيشوا،  دكتر محمدرحيم كديور، دكتر مهدي دهقاني،  دكتر محمد سويد، دکتر محمد هادي ايمانيه، دکتر محمود نجابت، دکترمحمد مهدي ثاقب، دکتر مصباح شمس


حيطه تدوين برنامه آموزشي 

دكتر محمد علي قيومي، دكتر جمشيد روز به، دكتر محمدرضا دهقاني، دكتر ميترا اميني، دكتر جواد كجوري، ليلا بذرافكن، زهرا كريميان، فرهاد لطفي،‌ رويا خليلي، رحمت اله عربزاده، زهرا صفاري

لیلا بذرافکن، دکتر جواد کجوری، دکتر میترا امینی، دکتر محمدرضا دهقانی، دکتر محبوبه صابر، زهرا صفاري، زهرا کریمیان،  فرهاد لطفی. 

دكتر امير هوشنگ واحدي  

دكتر علي صادقي حسن آبادي، دكتر محمدرضا دهقاني، دكتر ميترا اميني، دكتر جواد كجوري، ليلا بذرافكن، زهرا كريميان، فرهاد لطفي،‌ هاجر شيعه، زهرا صفاري، رحمت اله عرب زاده 

دكتر ناهيد ظريف صنايعي، دكتر مجيدرضا فرخي، دكتر مانوش مهرابي، امين حق دل، ونوس صابرزاده، اسماعيل قائد شرف، دكتر محمد حبيبي، يداله عباس نيا، نيره حقيقي بماني ، مريم تراشچين، فاطمه شيرازي، فاطمه يگانه 

حيطه رويكردهاي نوين ارزشيابي    

دكتر عاطفه ثقه الاسلام، محمد رضا ملكي جهان، دكتر زهرا وجداني، دكتر سارا كشتگر، دكتر مژگان راستي، دكتر مصباح شمس، دكتر محمود نجابت، دكتر جواد كجوري، فرهاد لطفي، دکتر میترا امینی، دكتر صديقه ابراهيمي، دكتر محمد اشكان مصلحي، دكتر سيد مصطفي شيد موسوي، دكتر محمد هادي ايمانيه، دكتر محمد باقر خسروي، دكتر محمد مهدي ثاقب، دكترمحمد رحيم كديور، دكتر محمد علی نظري نيا، دكتر فروغ نجات اللهي، دکتر محمد علی داور پناه، دکتر علی رفعتی، دكتر علي اكبر نكوئيان، دکتر معصوم معصوم‌پور، ژاله بهره‌ده، دکتر محمدرضا دهقانی، زهرا کریمیان، زهره اسماعيل‌زاده

دكتر محمدرضا دهقاني، دكتر ميترا اميني، دكتر جواد كجوري، ليلا بذرافكن، زهرا كريميان، فرهاد لطفي،‌ رويا خليلي، رحمت اله عربزاده، زهرا صفاري 

دكتر محمد مهدي ثاقب، دكتر محمد هادي ايمانيه، دكتر ريتا رضائي، دكتر صديقه ابراهيمي، دكتر جواد كجوري، دكتر محمد باقر خسروي، دكتر محمود حقيقت، دكتر  غلامرضا پولادفر، دكتر عبدالوهاب البرزي، دكتر غلامحسين عجمي، زهره اسماعيل زاده، شهره برزگر 

دكتر ريتا رضائي، دكتر جواد كجوري، دكتر ميترا اميني، ليلا بذرافكن، دكتر محمد رضا دهقاني، دكتر محبوبه صابر، زهرا كريميان، فرهاد لطفي، زهره اسماعيل زاده 

دكتر محمد حبيبي، دكتر مجيدرضا فرخي، دكتر علي حق نگهدار، دكتر عبدالكريم رحمانيان، امين حق دل، يداله عباس نيا، اسماعيل قائد شرف

 

 مديريت و رهبري آموزشي    

 

 دكتر ميترا اميني، دكتر جواد كجوري، فرهاد لطفي، زهرا كريميان، دكتر علي صادقي حسن آبادي، دكتر محمدرضا دهقاني، ليلا بذرافكن

دكترمحمدهاديايمانيه، لیلا بذرافکن، دکتر جواد کجوری، دکتر میترا امینی، دکترمحمدرضا دهقانی،  زهرا صفاري، زهرا کریمیان، فرهاد لطفی، دکتر محبوبه صابر.             

دكتر كامران باقري لنكراني، زهرا كريميان، فرهاد لطفي،‌ دكتر جواد كجوري، دكتر ميترا اميني، دكتر محمدرضا دهقاني، مرضیه ده بزرگیان

دكتر مجيدرضا فرخي، اساتيد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشكي شيراز، مريم تراشچين، ونوس صابرزاده، مانوش مهرابي، يداله عباس نيا، دكتر حميد محمدي، فاطمه شيرازي

فرهاد لطفي، دكتر جواد كجوري، دكتر محمد باقر خسروي، دكتر ميترا اميني، زهرا كريميان، دكتر پيمان حسن پور، دكتر محبوبه صابر، دكتر محمدرضا دهقاني، ليلا بذرافكن

 حيطه مشاوره و راهنمايي                                        

 

نوشين بهشتي پور، دكتر مهران كريمي 

دكتر مرجان انوار، دكتر ريتا رضائي، دكتر محمد مهدي ثاقب، ليلا بذرافكن، دكتر ميترا اميني، دكتر محمد رضا دهقاني، زهرا كريميان، فرهاد لطفي، زهره اسماعيل زاده، ليلا رئيس نژاديان 

محمدحسن افتخاري،‌ افسانه احمدي 

دکتر سهیلا آل یاسین،دكتر عاطفه ثقه الاسلام ، فاطمه هاجری ، محمد رضا ملکی جهان، دكتر مصباح شمس،دکتر محمود نجابت،دکتر سید مصطفی شید موسوی، دکتر مهرداد عسکریان

مهناز زرشناس، نوشين بهشتي پور، فريبا قدس بين، مرضيه كارگر

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-5 11:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ