دوره يك ماهه آموزش علوم پزشكي - دوره بيست و هفتم

aicongoli.gif] بيست و هفتمين دوره يك ماهه فلوشيپ  آموزش علوم پزشكي

aicongoli.gif]مكان: مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي شيراز

aicongoli.gif]زمان: آذرماه 1395

aicongoli.gif]محتواي دوره - دانلود نماييد (PDF)

aicongoli.gif]شركت كنندگان: اعضاي هيات علمي دانشگاه

                                                                                                                       

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-29 10:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ