برنامه ريزي درسي

 

برنامه‌هاي درسي ، مهم‌ترين مؤلفه نظام آموزش عالي هر كشوري محسوب مي شوند. ميزان توانايي اساتيد در امر تدريس ارتباط معني داري با ميزان آگاهي آنان از امر برنامه ريزي درسي دارد . به همين دليل فرايند تدوين اين برنامه‌ها و به ‌ويژه شركاي اصلي كه بايد در تدوين آن مشاركت داشته باشند، طيف وسيعي از ادبيات برنامه‌ريزي درسي را به خود اختصاص مي‌دهد.  توجه به لزوم برنامه ريزي درسي و دقت در اجزاء تشكيل دهنده آن  به عنوان يك سيستم و مجموعه ،نشانگر حساسي از سازمان فكري و روند آموزشي اساتيد مي باشد . 


آخرين وضعيت روند تدوين و تكميل برنامه هاي درسي (Course Plans)

آخرين وضعيت روند تدوين و تكميل طرح درس (Lesson Plan)

آخرين وضعيت روند تدوين و تكميل راهنماي مطالعه (Study Guide)

 

books.jpg]

 

براي يادگيري موثر و دستيابي به اهداف آموزش ،داشتن اطلاع كافي و جامع از ماهيت « برنامه ريزي درسي » مورد نياز همه آموزش دهنده ها مي باشد .  بنابراين، با توجه به اهميت و نقش برجستة برنامه‌هاي درسي، بررسي و تحقيق درباره كارآيي هر چه بيشتر آنها در شيوه تدريس، سنجش و در نهايت يادگيري فراگيرا ن بسیار ضروری و با اهمیت به نظر می رسد .

واحد برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه پزشکی از سال 1381  در اولین گام با تدوین برنامه دروس علوم پایه و بالینی رشته پزشکی عمومی کار خود را رسما  آغاز نمود و به دنبال آن سایر دانشکده ها و گروه های آموزشی نیز  کار تدوین اهداف و برنامه های درسی را آغاز نمودند .  همکاری نزدیک و مستمر گروه های آموزشی  با مرکز EDC  باعث گردید که حجم زیادی از کار در این زمینه انجام گردد .

 

 

اهم اهداف گروه برنامه ريزي درسي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي:

 

 

 • مرور نظام مند بر برنامه هاي درسي موفق و مطرح در دنيا
 • بهبود و بازنگري برنامه هاي آموزشي
 • انطباق برنامه هاي درسي با نياز جامعه
 • انطباق برنامه هاي درسي با وظايف  (task) آينده دانشجويان
 •  تعيين core curriculum در برنامه درسي دانشگاه
 • تعيين core competency  در برنامه ريزي درسي دانشگاه
 • هدفمند شدن برنامه هاي آموزشي مدرسين
 • استفاده بهينه از زمان و امكانات جهت آموزش كيفي
 •  نظارت و پيگيري اجرايي برنامه هاي آموزشي مدرسين
 • تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف ( طرح دوره "  "course plan  و طرح درس   Lesson Plan اساتيد دركليه دروس عملي، نظري و  باليني  و در تمام گروه هاي آموزشي)
 • تدوين log book جهت دوره‌هاى تخصصى
 • ارزشيابي  طرح درس اساتيد و ارائه بازخورد برنامه‌ريزى شده در کارگاه‌هاى آموزشى ويژه مدرسين
 • تدوين راهنماي مطالعاتي براي دانشجويان
 • نظارت بر اجراى برنامه‌هاى آموزشى و ارزشيابى آنها
 • ارتقاء برنامه هاي درسي و منابع آموزشي به روز از طريق بازنگري در ابتداي هر ترم
 • مشاركت و پيگيري اجراي برنامه ها توسط مديران گروه ها

 

نظر سنجي 
لطفا نظرات خود را در مورد این مطلب در این قسمت مرقوم فرمایید*

نام و نام خانوادگی

پست الكترونيكي *

ورود اطلاعات در فیلد های ستاره دار الزامی است.
    
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-28 12:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ