مقدمه:

برنامه ريزي فعاليتي پويا و هدفمند مي باشد که از ويژگي هايي مانند تداوم، جامعيت، قابلیت اجرا و تناسب با توانمندي هاي سازماني و همچنین مبتني بر آگاهي، دقت، تجزيه و تحليل از شرايط بيروني و دروني سازمان مي باشد. از خصوصيات اصلي يك برنامه ريزي استراتژيك قابليت تطابق با نيازهاي آينده و پاسخگويی به تحولات و انتظارات محيط بيروني سازمان است. دانشگاه علوم پزشكي شيراز با سابقه طولاني و درخشان در آموزش رشته هاي مختلف پزشكي و پيراپزشكي همواره در سطح كشور در جهت تربيت نيروي انساني متعهد، آگاه و متبحر از دانشگاه هاي فعال وپیشرو بوده و حفظ وادامه اين رسالت، با دورانديشي و استفاده صحيح از فرصت هاي موجود در قالب برنامه ريزي صحيح ممكن مي باشد. برنامه حاضر مقطع 5 ساله اي از چشم انداز 20 ساله دانشگاه مي باشد كه ماهيت آن طوري تنظيم شده است كه بتوان در واكنش به تغييرات دروني و بيروني دانشگاه، در زمان مقتضي تغييرات و تعديلات لازم در وظائف واحدها انجام گيرد. توجه به اركان آموزشي به صورت موضوعي از يك طرف و تلفيق برنامه ها از سوي ديگر موجب شده است تا مديران مياني و ستادي در برنامه ريزي ها تماس نزديكتري داشته باشند و در ارزيابي هاي انجام شده، نقاط ضعف و قدرت برنامه ها را شناخته و در بازنگري هاي بعدي با دقت بيشتري به روز شود.aicongoli.gif]
برنامه عملياتي 1392 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
aicongoli.gif]
برنامه عملياتي 1393 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
aicongoli.gif]برنامه عملياتي 1394 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-23 15:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ