مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی شیراز

 contact_with_us.jpg]

  نشانی مرکز

ساختمان جديد مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي شيراز:

شيراز خيابان نشاط - دانشگاه علوم پزشكي شيراز - مجتمع سالن هاي سينا و صدرا - طبقه سوم - ساختمان جديد مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي. كد پستي: 7134874689

 تلفن

07132333064      و     07132336990

 فاکس ( دورنما )

 07132333064

 پست الکترونیکی - Email

سوالات عمومي                   edc_shiraz@sums.ac.ir

 

كارشناسي ارشد مجازي        vms_me@sums.ac.ir 

 

كارشناسي ارشد روزانه          rms_me@sums.ac.ir  

نظر سنجی برای ارائه نظرات خود لطفا کلیک نمایید    
 

 شماره اصلي مركز (تلفاكس):    32333064 - 071

 شماره تلفن اتاق هاي مركز

رديف
نام و نام خانوادگي
تلفن داخلي
1
دكتر جواد كجوري – مديريت مركز
32333064
2
خانم ماريا جلالي نژاد _ مسئول دفتر مديريت مركز
2300
3
دكترمحمدرضا دهقاني – قائم مقام مركز
2301
4
دكتر ميترا اميني – معاون پژوهشي مركز
2303
5
دكتر رضايي – مسئول مجله JAMP
2309
6
دكتر ليلا بذرافكن – معاون آموزشي مركز
2308
7
آقاي رحمت اله عرب زاده_ مدير داخلي مركز
2327
8

2303
9
دكتر محبوبه صابر – كارشناس مسئول ارزشيابي آموزشي و دانش پژوهي (مأمور به خدمت)
2324
10
 
2317
11
خانم مرضيه ده بزرگيان – كارشناس مسئول آموزش الكترونيك
2326
12

2309
13
آقاي كريم عباسي – برنامه درسي و راهنماي مطالعه
2318
14
خانم زهره اسماعيل زاده – طرح ادغام آموزش پزشكي
2319
15
خانم رويا خليلي - آموزش و توانمندسازي اعضاي هيات علمي
2320
16

 
2323
17


2325
18
آقاي محمد جعفري – كارشناس جامعه نگر
2311
19
خانم صديقه مختارپور – كارشناس جامعه نگر
2312
20
خانم فاطمه مير – كارشناس ارزشيابي
2313
21
خانم هاجر شيعه – كارشناس ارزشيابي
2314
22
خانم پريسا نبيئي– مدير اجرايي مجله انگليسي زبان JAMP
2315
23
خانم زهرا صفاري – تكنولوژي آموزشي
2332
24
 
2330
25
خانم شهره برزگر - تايپيست
2329
26
خانم پروين رضوان - تايپيست
2328
27
خدمات و آبدارخانه
2335


em70.gif] 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-31 12:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ