كميته اعتبار بخشي آموزشي
هسته اصلي كميته اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي- درماني در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي شيراز واقع شده است. اعضاي اين كميته متشكل از اعضاي ذيل است:
  • دكتر جواد كجوري
  •   دكتر فرهاد لطفي
  •  دكتر ميترا اميني
  • سركار خانم اسماعيل زاده
  • دكتر سيد كاظم سراج زاده
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-5 10:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ